NHG-keuring

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een woning koopt die binnen de richtlijnen valt van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen kunt u gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Om in aanmerking te komen voor de NHG dient u een bouwkundige keuring aan de geldverstrekker te overleggen. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u door naar www.nhg.nl.

“Een woning kopen? Met een bouwkundige keuring van BKT sta je sterk.”

De bouwkundige NHG-keuring is visueel en non-destructief conform de keuringsrichtlijnen. Tijdens het onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar gebreken aan de gevels en vloeren al dan niet afkomstig van de fundering, maar ook het dak. Daarnaast worden de installaties beoordeeld of deze nog aan de huidige normering voldoen en wordt er naar de conditie van de sanitaire voorzieningen en de keuken gekeken. Wanneer er asbest, zwam, funderingsproblemen of houtaantasters zoals boktorren wordt geconstateerd wordt hier melding van gemaakt in het rapport met bijbehorende onderhoudsmaatregel.

De onderzoeksresultaten worden vertaald in een begroting en onderbouwd met een fotorapportage. De begroting uit opgebouwd in drie categorieën:     
DNO - direct noodzakelijk dan wel achterstallig onderhoud;
LTO - langer termijn noodzakelijk onderhoud;
AO - adviserend onderhoud dat niet binnen het Programma van Eisen valt (zie bijlage).

Met een NHG-keuring van BKT
> bent u op de hoogte van de bouwkundige staat;
> versterkt u uw onderhandelingspositie;
> heeft u inzicht in de kosten voor het direct noodzakelijk en achterstallig onderhoud;
> komt u niet voor verrassingen, verborgen gebreken en dus extra kosten te staan;
> kunt u zonder problemen een hypotheek aanvragen bij uw hypotheekverstrekker;
> kunt u direct de werkzaamheden aanbesteden bij een aannemer.