NHG-keuring

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een woning koopt die binnen de richtlijnen valt van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen kunt u gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Om in aanmerking te komen voor de NHG dient u een bouwkundige keuring aan de geldverstrekker te overleggen. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u door naar www.nhg.nl. Een NHG-keuring voeren wij al uit voor € 395,- inclusief btw.

“Een woning kopen? Een bouwkundige keuring van BKT geeft inzicht.”

Met een bouwkundige keuring van BKT...

 • bent u op de hoogte van de bouwkundige staat;
 • versterkt u de onderhandelingspositie;
 • voldoet u voor een groot gedeelte aan de onderzoekplicht;
 • heeft u inzicht in de kosten voor het direct noodzakelijk en achterstallig onderhoud;
 • ontvangt u een open begroting met aantallen en eenheden, dus geen lossen bedragen;
 • komt u niet voor verrassingen, verborgen gebreken en dus extra kosten te staan;
 • kunt u zonder problemen een hypotheek aanvragen bij de hypotheekverstrekker;
 • kunt u direct de werkzaamheden uitzetten bij een aannemer.

De voordelen op een rijtje

 • meer dan 20 jaar ervaring met vastgoed inventarisaties;
 • hoge klant tevredenheid;
 • een goed te lezen en overzichtelijk rapport;
 • een uitgebreide fotorapportage met een omschrijving van het gebrek;
 • Ruime praktijk ervaring, ook met verbouwingen, onderhoud en renovaties;
 • wij maken de afspraak met de verkopende partij;
 • wij zijn flexibel en kunnen in veel gevallen binnen één werkdag keuring;
 • het rapport wordt standaard binnen 3 werkdagen na opname digitaal verstrekt.

De bouwkundige NHG-keuring is visueel en non-destructief conform de keuringsrichtlijnen. Tijdens het onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar gebreken aan de gevels en vloeren al dan niet afkomstig van de fundering, maar ook het dak. Daarnaast worden de installaties beoordeeld of deze nog aan de huidige normering voldoen en wordt er naar de conditie van de sanitaire voorzieningen en de keuken gekeken. Wanneer er asbest, zwam, funderingsproblemen of houtaantasters zoals boktorren wordt geconstateerd wordt hier melding van gemaakt in het rapport met bijbehorende onderhoudsmaatregel onder te verdelen in direct noodzakelijk en langer termijn noodzakelijk onderhoud.

 

Wat zijn de kosten voor een keuring?

Wij hanteren voor iedere opdrachtgever dezelfde voorwaarden. Onderstaand onze vaste prijs:

 Bedrag incl btw
NHG-keuring€ 390,00

Wilt u meer informatie ontvangen?