Toezicht

Tijdens de uitvoering van een bouwproject vertegenwoordigd de toezichthouder de belangen van de opdrachtgever. Hiermede is hij de schakel tussen de aannemer en de directievoerder, projectleider of projectmanager en ondersteund hiermede het uitvoeringsproces.

“Wanneer er toezicht is op het werk wordt de beoogde kwaliteit bereikt.”

Tijdens het bouwproces controleren wij de aannemer of het project volgens de contractstukken uitgevoerd wordt. Hierbij bewaken wij de kwaliteit, de voortgang van de planning, de veiligheidsaspecten en het meer- en minderwerk.

De toezichthouder voert niet alleen toezicht op kwaliteit maar richt ook de projectadministratie in, stelt de notulen van de bouwvergaderingen op, beoordeelt / adviseert over meer- en minderwerk, controleert de termijnen, bewaakt de koperstermijnen, schouwt en levert de woningen of het gebouw op. Tot slot verzorgt de toezichthouder de overdrachtsstukken van het project.

BKT heeft voor alle facetten standaard sjablonen voor goedgekeurde tekeningen, kopers infobulletins, opleverboekjes en kwaliteitsrapportages.

Omdat de medewerker van BKT van nature proactief zijn kunnen zij in een eerder stadium van het project betrokken worden. Denk hierbij aan het controleren van de contractstukken; bestek, details, tekeningen en overige stukken. Uit ervaring kan dit problemen tijdens de uitvoering voorkomen; het uitvoeringsteam kan zo efficiënt mogelijk functioneren.

De inzet van een toezichthouder varieert per project en is afhankelijk van de grootte, de bouwmethodiek en de planning. Indien een project niet al te omvangrijk is of er door omstandigheden geen toezichthouder aangesteld kan worden adviseert BKT kwaliteitsmanagement.