Projectleiding

De projectleider staat bovenaan in de uitvoeringsketen en werkt samen met de projectmanager of projectontwikkelaar. Zijn visie dient immers binnen een vastgesteld kader gerealiseerd te worden.

“Binnen het projectteam gaat BKT gezamenlijk voor een hoogwaardig eindproduct.”

De projectleider is de spil tussen alle interne en externe betrokken partijen en stuurt deze tijdens het bouwproces aan.

De projectleiders van BKT bewaken en sturen het project aan op hoofdlijnen. De projectleider is (eind)verantwoordelijk voor de financiële projectadministratie en stelt projectfase- en per kwartaal voortgangsdocumenten op.

Omdat de medewerker van BKT van nature proactief zijn kunnen zij in een eerder stadium van het project betrokken worden. Denk hierbij aan het controleren van de contractstukken; bestek, details, tekeningen en overige stukken. Uit ervaring kan dit problemen tijdens de uitvoering voorkomen; het uitvoeringsteam kan zo efficiënt mogelijk functioneren.

Het komt geregeld voor dat de rol als projectleider gecombineerd wordt met directievoering.

Wilt u meer informatie ontvangen?