Directievoering

De directievoerder is de spil tussen alle betrokken partijen tijdens het bouwproces en stuurt de partijen aan. De directievoerder staat direct onder de verantwoording van de projectontwikkelaar of projectmanager.

“Om een bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft het betrouwbare, onafhankelijke, deskundige en daadkrachtige aansturen nodig.”

De directievoerders van BKT bewaken de contractuele afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de contractstukken en het contact van aanneming. Daarnaast zit de directievoerder de bouwvergaderingen voor en conformeert zich aan de procedures om het project in kwaliteit, tijd en budget beheersbaar te houden. Wanneer hiervan wordt afgeweken zal hij het uitvoeringsteam zo adequaat mogelijk bijsturen.

De taken van een directievoeder kunnen overlap hebben met een toezichthouder. Wanneer een bouwproject niet al te omvangrijk is wordt de combinatie geadviseerd. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en kosten op toezicht terug te dringen wordt kwaliteitsmanagement geadviseerd.

Omdat de medewerker van BKT van nature proactief zijn kunnen zij in een eerder stadium van het project betrokken worden. Denk hierbij aan het controleren van de contractstukken; bestek, details, tekeningen en overige stukken. Uit ervaring kan dit problemen tijdens de uitvoering voorkomen; het uitvoeringsteam kan zo efficiënt mogelijk functioneren.