Directievoering

De directievoerder is de spil tussen alle betrokken partijen tijdens het bouwproces en stuurt de partijen aan. De directievoerder staat direct onder de verantwoording van de projectontwikkelaar of projectmanager.

“Om een bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft het betrouwbare, onafhankelijke, deskundige en daadkrachtige aansturen nodig.”

De directievoerders van BKT bewaken de contractuele afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de contractstukken en het contact van aanneming. Daarnaast zit de directievoerder de bouwvergaderingen voor en conformeert zich aan de procedures om het project in kwaliteit, tijd en budget beheersbaar te houden. Wanneer hiervan wordt afgeweken zal hij het uitvoeringsteam zo adequaat mogelijk bijsturen.

De taken van een directievoeder kunnen overlap hebben met een toezichthouder. Wanneer een bouwproject niet al te omvangrijk is wordt de combinatie geadviseerd. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en kosten op toezicht terug te dringen wordt kwaliteitsmanagement geadviseerd.

Omdat de medewerker van BKT van nature proactief zijn kunnen zij in een eerder stadium van het project betrokken worden. Denk hierbij aan het controleren van de contractstukken; bestek, details, tekeningen en overige stukken. Uit ervaring kan dit problemen tijdens de uitvoering voorkomen; het uitvoeringsteam kan zo efficiënt mogelijk functioneren.


Essenlaan 65 – renovatie en uitbreiding

HOYT architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp voor de jaren ’50 stadsvilla met beschermd stadsgezicht in Rotterdam – Kralingen. Het ontwerp kenmerkt zich in het bijzonder door het behoud van de uitstraling en het zicht over de tuin waarbij het hoogte verschil van ruim 1 meter in diverse niveaus op natuurlijke wijze wordt overbrugd.

Bekijk project

Panoven

In opdracht van woningcorporatie Provides zijn aan de Panoven in IJsselstein 35 appartementen gerealiseerd verdeeld over 3 bouwblokken. De appartementen liggen aan de Hollandse IJssel. Twee bouwblokken zijn voorzien van een ondergrondse stallingsgarage waarin 35 auto’s kunnen worden gestald.

Bekijk project

Wilt u meer informatie ontvangen?