Kwaliteitsmanagement

De inzet van een toezichthouder varieert per project en is afhankelijk van de grootte, de bouwmethodiek en de planning. Indien een project niet al te omvangrijk is of er door omstandigheden geen toezichthouder aangesteld kan worden kunnen wij u kwaliteitsmanagement aanbieden.

Bij kwaliteitsmanagement worden er periodiek inspecties uitgevoerd op het werk. De inspecties kunnen onaangekondigd, wekelijks dan wel maandelijks, uitgevoerd worden. De resultaten worden in een rapportage verwerkt en onderbouwd met beeldmateriaal.

Wanneer er toezicht is op het werk, wordt de beoogde kwaliteit bereikt.

De kwaliteitsrapportages zijn in basis opgebouwd uit een inleiding, voortgang, waarnemingen: veiligheid, kwaliteit en een slot.

Kwaliteitsmanagement is er voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE-beheerders en aannemers.


lupinefase2

Lupine fase 2

Het herstructureringsplan Lupine binnen Schiebroek – Rotterdam bestaat uit 5 fasen. Lupine fase 2 bestaat uit in totaal 114 appartementen verdeeld over 2 bouwblokken met leefdek en half verdiepte parkeerkelder. In opdracht van Havensteder heeft BKT de directievoering en het toezicht verzorgd.

Bekijk project

Wilt u meer informatie ontvangen?