Technisch (VvE) beheer

Is uw Vereniging van Eigenaren (VvE) voorzien van financieel en administratief beheer of verzorgt u dat zelf? Wordt uw vastgoedportefeuille beheerd? In deze gevallen kan BKT u ondersteunen in het technische beheer van uw VvE of uw vastgoed. Onder technisch beheer wordt verstaan het onderhoud van het complex inclusief de algemene ruimten en technische installaties. In veel gevallen is het onderhoud hiervan opgenomen in een MeerJaren OnderhoudsPrognose.

“Een goed onderhouden complex zorgt voor meer woongenot en heeft een hogere economische waarde.”

BKT onderscheidt zich door de kennis van vastgoed en onze visie in beheer van vastgoed. Onze visie is pro actief adviseren, het bestuur en eigenaren meenemen in het proces: ‘van Push naar Pull’. Niet alleen tijdens de onderhoudswerkzaamheden maar ook in het voortraject en dagelijks beheer. Doordat BKT om de 2 à 3 jaar een schouw op locatie uitvoert en de waarnemingen vertaalt naar een QuickScan is de staat van onderhoud bekend. Met deze gegevens wordt het planmatig onderhoud strategisch ingezet waardoor faalkosten, klacht- en dagelijks onderhoud reduceren. Concreet betekent dit een langer onderhoudsinterval (om de 6-8 jaar) en dus lagere onderhoudskosten en een kwalitatief beter complex. Een goed onderhouden complex zorgt immers voor meer woon- en werkgenot, draagt bij aan een prettige uitstraling met bijbehorende leefomgeving en heeft hierdoor een hogere economische waarde.

Wilt u meer informatie ontvangen?